6.Sınıf 1.Dönem 2. Yazılı Soruları

 

 

Adı Soyadı       : .........................................................................

Sınıf ve No       : .............................     ................................                      DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ

                                                                               6/A-B   I. DÖNEM  II. YAZILI SORULARI

 


 

1. Hz.Muhammed (s.a.v)’in bildirdiğine göre “dinin direği” olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oruç                                   B) Zekât 

C) Namaz                                                D) Hac

 

2. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlığın şartlarından (dışındaki farzlarından) değildir?

A) Namazın kıbleye yönelerek kılınması

B) Elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması

C) Namazda bir miktar Kur’an-ı Kerim okumak

D) Namaz kılarken örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi

 

3. Namazın kılınış şartları (içindeki farzları) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyam, namazda ayakta durmaktır.

B) Secde, namazda bir miktar Kur’an okumaktır.

C) Kade-i ahire, namazın sonunda bir süre oturmaktır.

D) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir zaman beklenilir.

 

4. Namazda “Sübhâne rabbiyel azim” ifadesi  nerede söylenir?

A) Tekbir alırken                                     B) Rüku’da

C) Rükudan doğrulurken                        D) Secdede

 

5. Aşağıdaki hangi davranış namazı bozar?

A) Kolları sıvalı bir şekilde namaza durmak

B) Secdeye giderken pantolonunu çekmek

C) Namazda iken gözleri yummak

D) Yönünü kıbleden çevirmek

 

6. Aşağıdakilerden hangisi namazın sonunda selam verilirken söylenen ifadedir?

A) Selamun aleykum           

B) Subhanallah          

C) Allahuekber               

D) Es-selamu aleykum ve rahmetullah

 

7. Yolculuk (seferilik) esnasında, namaz ibadeti ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Yolcular 4 rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar. 

B) Yolcular namazlarını kazaya bırakırlar.

C) Yolcular yalnız sabah ve yatsı namazlarını kılarlar.

D) Yolcular bütün farz namazları iki rekât kılarlar.

 

8.Akşam namazı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 rekattır: 4 Farz, 2 Sünnet              B) 6 rekattır: 2 Farz, 4 Sünnet

C) 5 rekattır: 3 Farz, 2 Sünnet              D) 4 rekattır: 2 Farz, 2 Sünnet

 

9. Kur’ân bir seferde bütün olarak gelmemiş, yaklaşık 23 yıl boyunca ayet ayet, sure sure indirilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?

A) Kur’ân’ın Hz. Peygamber zamanında çoğaltılmasını

B) Kur’ân’ın güncel meselelere getirdiği çözümün anlaşılmasını

C) Kur’ân’ın yazıya geçirilmesinin kolaylaşmasını

D) Kur’ân’ın Müslümanlar tarafından kolayca ezberlenmesini

 

10. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir?

A) Yardımlaşmayı artırır

B) İnsanların sosyalleşmesini sağlar

C) Namazın sevabını artırır

D) Dindarlığımızı başkasına gösterme fırsatı verir

 

11.Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından biri değildir?

A) Ağzı yıkamak                                     B) Burnu yıkamak

C) Yüzü yıkamak                                     D) Bütün bedeni yıkamak

 

12. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?

A) Ağız dolusu olmayan kusma      

B) Saç ve tırnak kesmek      

C) Ağlamak

D) Namazda yanındaki işitecek kadar gülmek    

 

13. Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah ile baş başa kalırlar. Akılları, duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler.

Parçadan namazla ilgili öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Zamanı iyi kullanmayı sağladığı

B) Kişiyi manevî huzura kavuşturduğu

C) Müminler arası iletişimi artırdığı

D) Kişilerin davranışlarından dolayı sorumlu tutulacağı

 

14. Aşağıdakilerden sure ve dualardan hangisi tüm namazların her rekatında okunur?

A) Subhaneke                                         B) Fatiha

C) A. Salli-Barik                                       D) Et-Tahıyyat

 

15. Aşağıdaki namazla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, namazda Allah’ı anar, onunla yakınlık hisseder ve rahatlar.

B) Namaz, insanın diğer davranışlarına etkilemez.

C) Namaz, Müslümanlara Miraç gecesinde farz kılınmıştır.

D) Namaz ibadeti ile insanlar, verdiği nimetlere karşılıklı Allah’a teşekkür etmiş olurlar.

 

16. Su olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, namazı ayakta kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması, İslam dininin hangi yönünü gösterir?

A) Evrensel bir din olduğunu                  B) Son din olduğunu

C) Kolaylık dini olduğunu                        D) Akılcı olduğunu

 

17. Aşağıdaki namazlardan hangisi, hem cemaatle hem de tek başına kılınır?

A) Cuma                                                 B) Cenaze      

C) Teravih                                              D) Bayram

 

18.  Kendisine ilâhî kitap verilen peygambere “Resul”, kendisine ilâhî kitap verilmeyen peygambere ise “Nebî” denir.

Buna göre aşağıdaki Peygamberlerden hangisi Resuldür?

A) Hz. Davut                                          B) Hz. Yusuf

C) Hz. İsmail                                           D) Hz. Salih

 

19. Hasta olan birisinin namazıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Namazın sünnetlerini kılmayabilir.

B) Ayakta duramıyorsa oturarak kılar.

C) Oturamıyorsa yatarak başıyla kılar.

D) Namazlarını kılmaz, sonra kaza eder.

 

20. Abdest almaya başlarken önce niyet ederiz. Sonra ellerimizi yıkar, ağzımıza ve burnumuza su veririz. Daha sonra  ……….., yıkarız. Sonra kollarımızı dirseklerimize kadar yıkarız. …………. mesh ettikten sonra kulaklarımızı ve ……….. mesh ederiz. En son ………….  yıkarız.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Yüz–baş- boyun-ayak                        B) Baş-boyun-yüz-ayak

C) Baş-yüz-boyun-ayak                         D) Boyun-baş-yüz-ayak

 

21. “Namaz kılmadan önce Abdest alırız ve böylece günde beş kere vücudumuzun belli yerlerini yıkamış oluruz.” Verilen cümlede namazın bize kazandırdığı hangi davranışa değinilmiştir?

A) Duygu dünyamızı zenginleştirir.

B) Zamanımızı iyi kullanmayı öğretir.

C) Davranışlarımızda bilinçli olmamızı sağlar.

D) Bizleri temizliğe alıştırır.

 

22. Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalarını isteyen Taif heyetine “Rüku olmayan dinde hayır yoktur” buyurmuştur. (Müned, IV, 218)

Aşağıdakilerden hangisi bu sözü en iyi destekler?

A) Namaz uykudan hayırlıdır

B) Namaz dinin direğidir

C) O halde rabbin için namaz kıl

D) Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar

23. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliği değildir?

A) Doğruluk                                       B) Güvenilirlik

C) Zengin olmak                                D) Akıllı ve zeki olmak

 

24. Aşağıda Peygamber ve kendisine verilen sayfa sayısı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Adem – 10 sayfa                    B) Hz. Şit -50 sayfa

C) Hz. İbrahim – 20 sayfa                 D) Hz. İdris – 30 sayfa

 

25. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından değildir?

A) Başlama tekbiri                             B) Kıyam

C) Vakit                                             D) Abdest almak

 

26. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarındandır?

A) Hadesten taharet                        B) Niyet

C) Secde                                           D) İstikbal-i kıble

 

27. Bir insan Allah’a ne zaman dua etmelidir?

A) Hasta olduğunda                          B) Üzülünce

C) Mutlu olduğu zaman                     D) Her zaman

28. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dua her zaman ve her yerde yapılabilir

B) Dua insanlar arasındaki sevgi ve yakınlığı artırır

C) Dualarımızı sadece kendimiz için yaparız

D) Dua yalnızca Allah’a yapılır

 

29. İbadetlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hac, kardeşlik duygusunu geliştirir

B) Oruç, sabırlı olmayı öğretir

C) Kurban, farz olan bir ibadettir

D) Zekât, dayanışma ve yardımlaşmayı artırır

 

30. Vitir ve bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi ibadetler hangi kavramla ifade edilmektedir?

A) Farz                   B) Sünnet               C) Vacip             D) Sevap

 

(Test sorularından her biri 2 puan olup toplam 60 puandır.)

 

 


 

 

Aşağıda Özellikleri Verilen

Peygamberleri Yazınız. (10 Puan)

1.  Demir ustası olan ve kitap verilen HZ. DAVUD

2.  Kuşlarla konuşan ve rüzgâra hükmeden HZ. SÜLEYMAN

3.  Nemrut tarafından ateşe atılan HZ. İBRAHİM

4.  Tufandan kurtulmak için gemi yapan Hz. nuh

5.  Sabır Peygamberi HZ. EYUP

6.  Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısı HZ. HARUN

7.  İlk insan ve ilk peygamber HZ. ADEM

8.  Oğlunu kurban eden ve ateşe atılan HZ. İBRAHİM

9.  Balığın karnında dua eden HZ. YUNUS

10. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan HZ. YUSUF

 

 

 

Kunut dualarını yazınız (15 PUAN)

1.       Allahümme innâ nestaînüke.

2.       Ve nestağfiruke.

3.       Ve nestehdîk.

4.       Ve nü’minü bike.

5.       Ve netûbu ileyk.

6.       Ve netevekkelü aleyk.

7.       Ve nüsni aleykel hayra küllehü neşküruk.

8.       Vela nekfüruk.

9.       Ve nahleu

10.    Ve netruku men yefcüruk.

 

 

1.       Allahümme iyyake na’budu

2.       Ve leke nusallî ve nescüd

3.       Ve ileyke nes’â ve nahfid

4.       Nercu rahmeteke ve nahşâ azâbeke

5.       İnne azâbeke bil küffari mülhıg.

 

 

 

 

NAMAZIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI NELERDİR? KISACA AÇIKLAYINIZ. (15PUAN)

1.İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.

 

 

 

2. Temizlik alışkanlığı kazandırır.

 

 

 

3. Zamanı iyi kullanmayı öğretir.

 

 

 

4.İnsanın Yüce Allah ile bağlılığını canlı tutar

 5. Yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirir.

 

 

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !