Kötü Davranışlar, Sınıf:6-Test:3

1.        Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın alameti değildir?

 

A)      Konuştuğunda yalan söyler

B)       Başkalarının kusurunu araştırır.

C)       Söz verdiğinde tutmaz

D)      Emanete ihanet eder.

 

2.         Ben doğruyu söylüyorum diyerek kişilerin arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak dinimizce yasaklanmıştır.

      Aşağıdakilerden hangisi bu yasağın adıdır.

 

A)      Yalan söylemek

B)       Dedikodu etmek

C)       İftira etmek

                   D)   Başkalarını suçlamak

 

3.        Kötü alışkanlıklar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)      Genellikle gelişme çağında ve özentiyle başlar.

B)       Güçlü ve iradeli kişiler kötü alışkanlıklardan korunabilirler.

C)       İnançlı olup ibadet edenler, kötü alışkanlıklardan korunabilirler.

D)      Kötü alışkanlıklara karşı duyarsız kalmak, onların insanlar arasında yayılmasını engeller.

 

4.            İki kişinin arasını bozmak, laf taşımak,  koğuculuk   

          yapmak anlamına gelir.

        Yukarıda tanımı verilen davranış hangisidir?

 

A)      Gıybet

B)       Yalan

C)       Nemime

D)      İftira

 

5.        Aşağıdakilerden hangisi yalana izin verilen yerlerden değildir?

 

A)      Savaş anında

B)       İki kişinin arasını düzeltmek için

C)       Başkasının canını korumak için.

D)      Zor durumda kalındığında

 

6. Başkasını aldatmak amacıyla söylenen asılsız 

    sözlere ne denir?

 

A)      Haset

B)       Yalan

C)       Hîle

D)      Kibir

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kötü davranışların ortak  

    özelliklerindendir?

 

A)    Zararlı olmaları

B)  Faydalı olmaları

C)  Önemsiz olmaları

D)  Kolay olmaları

 

8.    Başkasında olan iyi ve güzel özellikleri  

      kıskanmak, o kişiye düşmanlık beslemek anlamına gelen kötü davranışa ne denir

 

A)      Hırsızlık

B)       Gıybet

C)       İftira

D)      Haset

 

9. ”Kişinin her duyduğunu söylemesi, onun…………..olması için  

      yeter.”

Bu Hadis-i Şerifte boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

 

A)      Dalkavuk

B)       Dürüst

C)       Hırsız

D)      Yalancı

 

10.  Kazandıklarını saçıp savuran kişilere ne denir?

 

    A)  Müsrif

    B)  Müflis

    C)  Müşrik

    D)  Münafık

 

11.  Aşağıdakilerden hangisine gıpta edilir?

 

          A) Yakışıklı olanlara

    B)  Zengin olanlara

    C)  Cimri olanlara

    D) Zenginliğini Allah yolunda harcayanlara

  

12. Sevgili peygamberimizin kişinin etini yemekle  

       eşdeğer tuttuğu kötü davranış aşağıdakilerden   

        hangisidir?

 

     A)  İftira atmak

     B)  Yalan söylemek

     C)  Gıybet etmek

     D)   Haset etmek

 

13.      Birini suçlamak amacıyla gerçek olmayan,  

   yapmadığını yaptı iddiasında bulunmak şeklindeki  

   kötü davranışa ne denir?

 

        A)  Dedi-kodu

        B)  Kıskançlık

        C)  Hile

        D)  İftira

 

14.      “Şüphesiz müslümanlar kardeştirler.Öyle ise

    kardeşlerinizin arasını düzeltin.” Bu ayette Yüce  

    Rabbimiz bize neyi emretmiştir?

 

     A)  Temiz olmayı

     B)   Birlik olmamızı

     C)   Çalışmamızı

     D)    Yardımsever olmamızı

 

15.      Aşağıdaki davranışlardan hangisi zararlıdır?

 

A)  Başkasını istemediği lakapla çağırmak

       B)  Her duyduğumuza inanmak

       C)   Bencillik

       D)   Hepsi

  

16. Hz.Peygamber kötülük gördüğümüzde öncelikle ne     

       yapmamızı emretmiştir?

 

       A)  O kötülüğü ortadan kaldırmamızı

       B)  Görmezden gelmemizi

       C)  Oradan ayrılmamızı

       D)  O kötülüğe karışmamızı

 

17. Mekkeli müşrikler sevgili Peygamberimize niçin  

      “Muhammedül-emin(Güvenilir Muhammed)”  

       demişlerdir?

 

     A)  Peygamberimiz çok dürüst olduğundan

     B)  Peygamberimiz çocukları sevdiği için

     C)   Peygamberimiz affedici olduğundan

     D)  Peygamberimiz ibadetlerine çok düşkün olduğundan

  

18.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanı en iyi şekilde  

       tanımlamaktadır?

 

       A)  İnsan konuşabilen bir varlıktır

       B)  İnsan yürüyebilen bir varlıktır

       C)  İnsan yaratılmışların en iyisidir

       D)  İnsan hayal kurabilen bir varlıktır

 

19. Ali, sınıfın en başarılı öğrencilerinden birisiydi. Bir gün okula  

      geç kalmıştı. Öğretmen öğrencilere Ali’nin niçin gelmediğini  

      sorduğunda, ön sırada oturan Gülsüm parmak kaldırarak,  

      Ali’nin internete gitmiş olabileceğini söyledi. Gülsüm’ün bu

      sözleri sınıfta adeta soğuk duş etkisi yaptı…Gülsüm bu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !