Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Sınıf: 4 - Test:1

1- Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçilere ne ad verilir?

a)  Halife           b)  Derviş          c)  Peygamber   d) Elçi

2- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine Cebrail vasıtasıyla bildirmesine ne ad verilir?

a)  Mesaj          b)  İletişim        c)  Haber           d)Vahiy

3- Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi insanlara bildirmesine ne denir?

a) Fetanet         b) Tebliğ           c) İsmet                        d) Sıdık

4- Allah tarafından peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara ne ad verilir?

a) Hadis                        b) Ayet             c) Vahiy             d) Suhuf

5- Hz. İsa (AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Tevrat           b) Zebur                       c) İncil              d)Kur’an

6- Hz. Musa (AS)’a verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Tevrat           b) Zebur            c) İncil             d)Kur’an

7- Hz. Davut (AS)’a verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Tevrat           b) Zebur           c) İncil             d)Kur’an

8- Hz. Muhammed (sav)’e verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Tevrat           b) Zebur           c) İncil              d)Kur’an

9- Hz. İbrahim’e verilen suhuf kaç sayfadan oluşmaktadır?

a) 50                b) 20                c) 30                d) 10

10- Peygamberlere verilen suhuflarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Hz. Şit’e 50 sayfa                   b) Hz. İdris’e 30 sayfa

c) Hz. İbrahim’e 10 sayfa                        d) Hz. Âdem’e 30 sayfa

11- Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz döneminde yazanlara ne ad verilir?

 

a) Sahabe         b) Muhacir         c) Vahiy Kâtibi    d) Ensar           

 

12- Kur'an-ı Kerimde kaç tane secde ayeti vardır?

 

a) 3                  b) 99                c) 33                d) 14

13- Suhuflarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kitapçık şeklindeki kutsal kitaplardır

b) Suhuflar dört kitaptan sonra gönderilmiştir

c) Hiçbiri günümüze kadar gelememiştir.

d) Dört peygambere suhuf verilmiştir.

14- Kuran’ın toplanması ve kitap haline getirilmesi aşağıdaki halifelerden hangisinin zamanında olmuştur?

a) Hz. Ömer                              b) Hz. Osman 

c) Hz. Ebubekir                           d) Hz. Ali  

15- Kuranı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılarak çeşitli İslam merkezlerine gönderilmiştir?

a) Hz. Ebubekir                         b) Hz. Osman

c) Hz. Ali                                   d) Hz. Ömer

16- Kur’an – ı Kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?

a) 23                b) 10                c) 13                d) 33

17- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize vahiy geldiği zaman, gelen vahiylerin korunması için aldığı tedbirlerden değildir?

a) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi.

b) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı.

c) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi.

d) Gelen vahiyleri ezberlemeleri için Müslümanları zorlardı.

 

18- Kur’an - ı Kerim dışındaki Kutsal kitapların bugünkü durumları nedir?

 

a) Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.                 

b) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur.

c) Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.               

d) Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunamamıştır.

19- Aşağıdakilerden hangisi aslı değiştirilmiş ( tahrif ) kitaplardan biri değildir?        

a) Tevrat              b) Zebur          c) Kur’an           d) İncil

20- Kur’an – ı Kerimdeki vahiy ifadelerine, cümlelerine ne denir?

a) Sure             b) Ayet              c) Vahiy             d) Durak

21- Kur’an – ı Kerimde ayetlerden oluşan bölümlere ne denir?

a) Sure              b) Ayet              c) Vahiy             d) Durak

22- Kur’an – ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir?

a) Ayet              b) Sure             c) Hizb              d) Cüz

23- Kur’an – ı Kerimde toplam kaç ayet vardır?

a) 6000             b) 6066             c) 6666             d) 114

24- Kur’an – ı Kerimde toplam kaç sure vardır?

a) 104               b) 114              c) 124               d) 134

25- Kur’an – ı Kerimde her beş sayfada bir gelen işarete ne denir?

a) Hizb              b) Cüz               c) Secde                       d) Grup

26- Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir?

a) Fatiha           b) Bakara          c) Alak              d) Nas

27- Kur’an – ı Kerimin ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir?

a) Bakara – Nas                         b) Fatiha – Bakara        

c) Fatiha – Kevser                      d) Fatiha – Nas

28- Kur’an – ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

a) Fatiha – Bakara                      b) Bakara – Kevser

c) Bakara – İhlas                                   d) Maide – Nas

29- Kur’an – ı Kerim’de toplam kaç cüz vardır?

a) 15                b) 20                c) 25                 d) 30

30- Kur’anı Kerimde Medine’de inen surelere ne isim verilmektedir?

a) Mekki                        b) Medeni         c) Kureyşi          d) Nasri

31- Kuranı baştan sona bütünüyle ezberleyen kimseye ne denir?

a) Hafız             b) Hoca             c) Derviş            d) Üstad

32- Kur’an- ı Kerimin ezbere veya yüzünden baştan sona kadar okunmasına ne denir?

a) Meal             b) Hatim           c) Fıkıh              d) Hizb

33- Kur’an-ı Kerimin sayfalarının bir araya getirilerek iki kapak arasında toplanmış şekline ne denir?

a) Kitap             b) Cüz               c) Mushaf          d) Hizb

34- Kur’an- ı Kerimin bir kişi tarafından okunarak diğerleri tarafından dinlenmesi ve takip edilmesine ne denir?

a) Tecvid           b) Tefsir                       c) Mukabele       d) Meal

35- Hz. Muhammed’e ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir?

a) 622 yılında Sevr Mağarasında 

b) 622 yılında Hira Mağarasında

c) 610 yılında Sevr Mağarasında

d) 610 yılında Hira Mağarasında

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !