Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım Sınıf: 4 - Test:2

1)Ece:Yüce Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitaptır.                       Yukarıda Ece neden bahsetmektedir?

a) İncil                       b) Tevrat

c)Zebur                     d)Kuran-ı Kerim

 

2)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Kuran-ı Kerim’le ilgili yanlış bir bilgi vardır ?

a)Hz Muhammed’e indirilmiştir                

b)Son ilahi kitaptır.

c)Sadece Müslümanlara indirilmiştir.       

d)Vahiy yoluyla indirilmiştir.

 

3) Aşağıdakilerin hangisinde Kuranı Kerimin indiriliş süreciyle ilgili değildir ?

a) 610 yılında indirilmiştir      

b) ilk inen ayet “oku”  ile başlar    

c)ilk ayetler indiğinde peygamberimiz çok korkmuştu            

d)Eşi ona inanmayıp onu terk etmişti

 

4) Hz Muhammed’e kuran_ı kerim nerede indirilmiştir.?

a)Mekke-Uhut dağı-Hira mağarası   

b)Medine -nur dağı- Hira mağarası

c)Mekke –nur dağı- Hira mağarası     

d)Medine- Nur dağı-Hira mağarası

 

5)Kuran haz Muhammed’e niçin indirilmiştir?

a)Duaları öğrenelim diye 

b)ölülere okuyalım diye

c)insanlara hediye edelim diye

d)okuyalım anlayalım ve doğruyu bulalım diye

 

6)Peygamberimize inen ilk ayetler ve sonrasında yaşananlar hakkında hangisi yanlıştır?

a)Hira mağarasında olup bitenleri ilk önce eşine anlatmıştı                  

b)İlk ayetler kuranda alak suresinde geçmektedir

c)Hz Muhammed olanları herkesle paylaşmıştı.

d)Eşiyle beraber amcası varakaya gitmişlerdi

 

7)”Peygamberimiz vahiy geldikçe inmekte olan kuran ayetlerini kaybolmaması ve diğer insanlarda okuması için  yazdırıyordu. Bu işi yapanlara yani kuranı yazan kişilere ne denirdi?

a)Mushaf                               b)Sahabe

c)Vahiy katibi                       d)Sure

 

8)Hz Muhammed’in vefatından sonra kuran kaybolacak diye sahabe (peygamberimizin arkadaşları) endişelenmişti. Bir komisyon kurularak kuranın kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı. Oluşturulan ilk kuran nüshasına ………… adı verilmişti. Boşluğa ne gelmelidir?

aVahiy katibi                       c)Sure

b)Mushaf                              d)Sahabe

 

9)Kuranı kerim kimin zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir?

a)Hz Muhammed              b)Hz Ebu Bekir

c)Hz Osman                       d)Hz Ali

 

10)Birbirinden durak işaretleriyle ayrılan cümle yada cümle gruplarından oluşan , sureleri oluşturan Kuran bölümlerine ………….. denir. Boşluğa ne gelmelidir?

a)Cüz                         b)Sure      

c)Ayet                        d)Mushaf

 

11   I-Besmeleyle birbirinden ayrılır.

      II-Kuranda 6666 tane vardır.

      III-Ayetlerin birleşmesiyle oluşur

      IV-Kuranın ilk suresi Fatiha’dır

      Yukarıdakilerden hangileri sureyle doğru bir bilgi içerir.?

a)III-IV       b)I-II      c)I-III-IV      d)I-II-III-IV

 

12)Kur anı kerimi Mushaf haline getirilmesinde görevlendirilen komisyon başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Abdullah ibni Mesud    b)Hz Ebu Bekir

c)Hz Osman                       d)Zeyd ibni Sabit

 

13)Boşlukları doldurarak tamamlayınız?(8 puan)

Kuranı kermn en uzun suresi …………….. en kısa suresi ise ……………… suresidir.

Cüz  kuranı kerimin ………………… sayfasından oluşan bölümlerine denir. Kuranda ……………… tane cüz vardır.

Kuranı kerimin mekkede inmiş surelerine ……………; medinede inmiş surelerine ………….. sure denir

Kuranı kerimin en uzun ayeti …………………. Suresinin …………. Ayetidir.

 

14) Aşağıda verilen kelime ve cümle gruplarını eşleştiriniz?(4 puan)


1

Ayet

2

Sure 

3

Tevbe suresi

4

Kuranı kerim

 

600 sayfadan oluşur.

 

6666 tane vardır

 

Besmelesiz tek suredir

 

114 tane vardır

 

15)Aşağıdaki cümlelerden  doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız?(4 puan)

(…)Kuranı kerimin son suresi Nas’dır

(…)Çoğaltılan kuran nüshası İstanbul Topkapı sarayı kutsal emanetler dairesindedir.

(…)Cebrail(a.s)peygamberimize Allahtan getirmiştir

(…)Kuranı kerimin içinde iman ibadet ve ahlaki esaslarla ilgili bölümler vardır

 

18) Aşağıda, ünitemizde geçen bazı kavramlar düzensiz olarak yazılmıştır. Bunları belirleyiniz?(6 puan)

VHAYİ:                                ARAKAV:                            MFUASH:                                       ZCÜ:

YETA:                                   URSE:                                  BRACEİL:                                    İFATAH:


19)Aşağıda karışık kelimeler halinde verilen ayet ve hadisleri örnekte olduğu gibi anlamlı hale getirin?(8puan)

Örnek: (terk et-şeyleri-kötü)                Kötü şeyleri terk et.

 

             (yarısıdır-imanın-temizlik)…………………………………………………………………………

            

              (sana biz-evet-kuranı-indirdik-biz)……………………………………………………………..

 

              (oku-rabbinin-yaratan-adıyla)……………………………………………………………………………..

 

              (yerine-sözü de-getirin-verdiğiniz)………………………………………………………………….

 

20) Kuranı kerimin kitap haline getirilme sürecini örnekteki gibi doldurarak tamamlayınız ?(10 puan)

        ………………        610-632 yılları           ……………            ……………….          .……………..

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !